Розробник "батька" вірусу Petya.A готовий працювати над припиненням хакерських атак


Log in to reply
 

Looks like your connection to freelook.info was lost, please wait while we try to reconnect.