Володимир Стиран, ІБ-спеціаліст — про пандемію Petya та шляхи уникнення повторних атак


Log in to reply
 

Looks like your connection to freelook.info was lost, please wait while we try to reconnect.